IBOK - Internetowe Biuro Obsługi Klienta


W ramach rozwoju firmy Oxynet, chcemy udostępnić Naszym klientom własne biuro internetowe.

 

iBOK umożliwia użytkownikowi podgląd następujących informacji:

 • datę i termin wygaśnięcia umowy
 • dane firmy i konta firmowego
 • numer indywidualnego rachunku bankowego użytkownika
 • stan rozliczeń abonamentowych
 • stan opłat wraz z kwotą, datą księgowania i formą wpłaty
 • listę wygenerowanych faktur wraz ze stanem ich rozliczenia i ewentualną zaległością
 • odczyt wiadomości odnośnie terminu płatności zobowiązań
 • odczyt ogólnej wiadomości skierowanej do wszystkich użytkowników
 • wydruk faktury z formatu PDF
 • wysłanie informacji do administratora sieci
 • wydruk druczków poleceń przelewu dla każdej z faktur, zbiorczo dla kwoty należności lub dla dowolnej kwoty

Jak zalogować się do ibok?

 

Kliknij w poniższy przycisk aby przejść na stronę logowania lub wybierz pozycję "IBOK" z górnego menu strony

Po przejściu na stronę zobaczymy formularz logowania. (rys. obok)

Należy podać dwie wartości: "Login" oraz "Hasło".

Twoim loginem jest "ibokXXXXXX", gdzie "X" to numer klienta.

Numer klienta znajdziesz na umowie.

Uwaga!
Jeśli Twój numer klienta składa się tylko z dwóch lub trzech liczb należy przed tym numer podać cyfrę "0" (zero) - tak aby liczba składała się z 6 cyfr.

Przykład 1.

Twój numer klienta: 045
Twój login do ibok będzie wyglądał następująco: ibok000045
(pogrubione zostały zera, które należało dodać przed numerem klienta)

Przykład 2.

Twój numer klienta: 11
Twój login do ibok: ibok000011


Jakie jest moje hasło do ibok?

Hasłem do Internetoweg Biura Obsługi klienta znajduje się na Twojej umowie.

Jeśli masz problem z zalogowaniem się do IBOK, skorzystaj z poniższego formularza.